Предоставление правовой помощи по уголовным и гражданским делам. Представляю Ваши интересы в судах всех инстанций.

Жалоба следственному судье. Отменено постановление следователя о закрытии уголовного производства

Справа № 640/3348/17

н/п 1-кс/953/7856/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М       У К Р А Ї Н И

12 листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Пастушенко К.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу потерпілого ОСОБА_1 на постанову слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області Малюга О.І. від 26.06.2020 про закриття кримінального провадження № 12017220490000358 від 02.02.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_1 , в якій він просить поновити йому строк для звернення до суду зі скаргою та скасувати постанову слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області Малюга О.І. від 26.06.2020 про закриття кримінального провадження № 12017220490000358 від за ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги заявник обґрунтував тим, що досудове розслідування проведено неповно, а висновки слідчого є передчасними та не достатньо перевірені.

В судове засідання представник потерпілого - адвокат Чепурова С.Н. не з`явилась, надавши суду заяву, в якій просить вимоги ОСОБА_1 задовольнити, а справу розглянути у її відсутність.

Слідчий Малюга О.І. та прокурор Харківської місцевої прокуратури № 2, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017220490000358 від 02.02.2017, в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Відповідно до вимог ч.3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження № 12017220490000358 від 02.02.2017 у одному томі, вважає, що скарга ОСОБА_1 підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження. Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

03.02.2017 слідчим СВ Київського ВП ГУ НП в Х\о до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 12017220490000358 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.02.2017 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 , чим завдала останньому матеріальну шкоду в сумі 20.000 грн.

Постановою слідчого Київського ВПГУ НПв Харківськійобласті МалюгаО.І.від 26.06.2020 кримінальне провадження№ 12017220490000358від 02.02.2017 було закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України за відсутністю складу злочину.

Як зазначила у своїй постанові слідчий Малюга О.І., підставою для закриття кримінального провадження є відсутність факту заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 , оскільки картка на яку переведені грошові к потерпілого ОСОБА_1 належить гр. ОСОБА_2 , 1985 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та в період часу з 02.02.2017 по 04.02 останній користувався вказаною карткою в м. Дружковка, Донецької області, але з картки НОМЕР_1 , були зняті тільки 111 грн. Крім того, слідчий зазначила, що м. Дружковка, Донецької області не відноситься до юрисдикції Київського ВГІГУНП в Х\о

Статтею 284 КПК України чітко визначені підстави до закриття кримінального провадження.

Згідно вимог п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно вимог ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів. Постанова слідчого має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась з метою захисту свої прав та відповіді на всі постановлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав та законних інтересів учасників процесу.

Постанова слідчого, у розумінні вимог п.2 ч.5 ст. 110 КПК України, окрім іншого, повинна містити виклад встановлених слідчим обставин, які є підставою для прийняття рішення про закриття кримінального провадження, а також мотиви прийнятого рішення, його обґрунтування з посиланням на положення КПК України.

Всупереч зазначеним вимогам процесуального закону, слідчий у постанові від 26.06.2020 не навів достатньої аргументації для закриття кримінального провадження, оскільки не було з`ясовано ким та з якою метою був здійснений переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_1 , не отримані відомості з ПАТ КБ «Приватбанк» щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період, що охоплює значно більший проміжок часу, а ніж 2 дні, після надходження коштів на рахунок; не вжито заходів щодо забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на грошові кошти в сумі 20000 грн., які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, постанову слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області Малюга О.І. від 26.06.2020 про закриття кримінального провадження № 12017220490000358 від 02.02.2017 не можна визнати законною та обґрунтованою, а тому вона підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу потерпілого ОСОБА_1 на постанову слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області Малюга О.І. від 26.06.2020 про закриття кримінального провадження № 12017220490000358 від 02.02.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Скасувати постанову слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області Малюга О.І. від 26.06.2020 про закриття кримінального провадження № 12017220490000358 від 02.02.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 12017220490000358 від 02.02.2017 направити керівнику Харківської місцевої прокуратури № 2 для вирішення питання про відновлення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Садовського К.С.