Предоставление правовой помощи по уголовным и гражданским делам. Представляю Ваши интересы в судах всех инстанций.

Жалоба адвоката на бездействие прокуратуры — удовлетворено

Справа № 638/14054/20

Провадження № 1-кс/638/467/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М       У К Р А Ї Н И

10 березня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Куценко К.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката Чепурової Анжели Леонідівни на бездіяльність керівника Харківської місцевої прокуратури №1 Шевцової К.В. у кримінальному провадженні №12019220480003317,-

В С Т А Н О В И В:

До Дзержинського районного суду м.Харкова надійшла скарга адвоката Чепурової Анжели Леонідівни, поданої в інтересах ОСОБА_1 , в якій просить зобов`язати керівника Харківської місцевої прокуратури №1 Шевцову К.В. у триденний строк з дня отримання ухвали слідчого судді повідомити про результати розгляду її скарги від 01.02.2021 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що 01.02.2021 року вона надіслала поштою керівнику Харківської місцевої прокуратури №1 Швецовій К.В. скаргу в порядку ст.308 КПК України щодо недотримання розумних строків під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яка була отримана 05.02.2021 року. Зазначає, що відповідь на скаргу вона не отримувала.

Заявник в судове засідання не з`явилась, просила скаргу розглянути без її участі, скаргу підтримала.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлявся, надала до суду заяву, в якій просила скаргу розглянути у її відсутність. Також повідомила, що скаргу ОСОБА_2 від 01.02.2021 року розглянуто та надано відповідь від 11.02.2021 року, копію якої додано до заяви.

Слідчий суддя, розглянувши скаргу, дослідивши матеріали скарги, дійшов наступного.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає, зокрема, у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

У відповідності до ст.308 КПК України підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що прокурор вищого рівнязобов`язаний розглянутискаргу протягомтрьох днівпісля їїподання ів разінаявності підставдля їїзадоволення надативідповідному прокуроруобов`язкові длявиконання вказівкищодо строківвчинення певнихпроцесуальних дійабо прийняттяпроцесуальних рішень.Особа,яка подаласкаргу,невідкладно письмовоповідомляється прорезультати їїрозгляду. письмово повідомляється про результати її розгляду.

Встановлено, що адвокатом Чепуровою А.Л. в інтересах ОСОБА_1 керівнику Харківської місцевої прокуратури №1 Шевцовій К.В. надіслано скаргу від 01.02.2021 року в порядку ст.308 КПК України щодо недотримання розумних строків під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220480003317, яка отримана прокуратурою 05.02.2021 року.

Листом №04-22-3317-19 від 11.02.2021 року заявника повідомлено про відсутність підстав для задоволення скарги.

В свою чергу, відповідно ч.3 ст.110 КПК України- рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі постанови.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.110 КПК України постанова прокурора складається з мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, а також мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

З системного аналізу ст.308 КПК України та ст.110 КПК України, вбачається, що постанова за результатами розгляду скарги на недотримання розумних строків у кримінальному провадженні у мотивувальній частині повинна містити висновок про дотримання, або ж недотримання слідчими, прокурорами розумних строків під час досудового розслідування із вказанням на мотиви та обґрунтування вказаного висновку, а також повинна містити обов`язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень.

Разом із цим, за зверненням заявника постанова не виносилась, а лише надана відповідь.

Зазначене вище свідчить про порушення порядку розгляду скарги про недотримання розумних строків, неправильне оформлення прийнятого рішення, необґрунтованість наданої заявникові відповіді, тобто невідповідність її вимогам кримінального процесуального закону.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне скаргу задовольнити в частині зобов`язання керівника Харківської місцевої прокуратури №1 або іншої уповноваженої особи надати відповідь адвокату Чепуровій А.Л. на скаргу від 01.02.2021 року у вигляді мотивованої постанови за результатами її розгляду та повідомити заявника в порядку, передбаченому ст.308 КПК України про результати її розгляду.

При цьому, виходячи з положення ч.1 ст.114 КПК України, відповідно до якого для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне встановити граничний строк розгляду скарги заявника від 01.02.2021 року на недотримання розумних строків під час досудового розслідування кримінального провадження, який складає три дні з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Керуюючись ст. ст.303, 304, 306-309, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу представника адвоката Чепурової Анжели Леонідівни на бездіяльність керівника Харківської місцевої прокуратури №1 Шевцової К.В. у кримінальному провадженні №12019220480003317 задовольнити.

Зобов`язати керівника Харківської місцевої прокуратури №1 Шевцову К.В. або іншу уповноважену особу у триденний строк з дня отримання копії ухвали слідчого судді надати відповідь адвокату Чепуровій А.Л. на скаргу від 01.02.2021 року у вигляді мотивованої постанови за результатами її розгляду та повідомити заявника в порядку, передбаченому ст.308 КПК України про результати її розгляду.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 15.03.2020 року о 15.30 год.

Слідчий суддя: Д.В.Цвірюк