Предоставление правовой помощи по уголовным и гражданским делам. Представляю Ваши интересы в судах всех инстанций.

Решение суда. Отмена постановления патрульной полиции о привлечении к админответственности за грязный номерной знак

Справа № 646/1278/18

№ провадження 2-а/646/77/2018

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М       У К Р А Ї Н И

20.06.18 року м.Харків

Червонозаводський районний суд міста Харкова у складі:

головуючий суддя Єжов В.А.

за участю секретаря Маркової О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до інспектора роти № 1 батальйону № 3 Управління патрульної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення,

ВСТАНОВИВ:

У березні 2018 року в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшов адміністративний позов про скасування постанови в справі про адміністративне правопорушення.

Ухвалою судді від 05.03.2018 відкрито провадження у справі.

В обґрунтування своїх позовних вимог ОСОБА_1 у позовній заяві зазначив, що він не скоював адміністративного правопорушення, за вчинення якого відповідач притягнув його до адміністративної відповідальності та наклав адміністративне стягнення. Вважає, що дії відповідача зі складання постанови є протиправними, а сама постанова незаконною, необґрунтованою, оскільки винесена з порушенням норм процесуального права.

У судове засідання позивач ОСОБА_1, належним чином повідомлений про час та місце слухання справи, не з’явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, наполягав на задоволенні позову.

Відповідач, належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Таким чином, суд вирішує цю адміністративну справу згідно вимог п. 1 ч.3 ст. 205 КАС України, відповідно до якої якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи ( його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

За відсутності сторін суд проводить судовий розгляд без фіксування судового засідання звукозаписувальним технічним засобом, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 229 КАС України.

Вивчивши доводи позовної заяви, дослідивши матеріали справи,суд встановив наступне.

Згідно ч. 1 ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до ч.3ст. 288 КУпАП оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України з особливостями, встановленими КУпАП.

Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності викладені у статті 286 КАСУ.

Пунктом 3ст. 293 КУпАП передбачено, що одним з рішень, яке приймає орган при розгляді скарги на постанову про адміністративне правопорушення є скасування постанови та закриття справи.

Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ч.1 ст. 9 КАСУ).

Судом встановлено, що постановою серії ЕАА № 304154 від 23.02.2018, винесеною інспектором роти № 1 батальйону № 3 Управління патрульної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за ч. 6ст. 121 КУпАПу вигляді штрафу в розмірі 170,00 грн. В зазначеній постанові зазначено, що 23.02.2018 о 10 годині 11 хвилин, ОСОБА_1, керував автомобілем марки «Subaru Forester», державний номерний знак НОМЕР_1, біля будинку № 26, по вулиці 23-го Серпня в місті Харкові, державний номерний знак якого був забруднений та не читався з відстані 20 метрів, чим порушив вимоги п.2.9.в Правил дорожнього руху України та вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.6 ст. 121 КУпАП.

Відповідно до ст. 245 КУпАП завданням провадження у справах про адміністративне правопорушення, з-поміж іншого, є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законом.

Нормами ст. 280 КУпАП встановлено, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати, зокрема, - чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ч.2ст.77 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У відповідності до ч.1 ст. 222 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1, 2, 3, 5, 6 статті 121 цього Кодексу розглядаються органами Національної поліції. Від імені органів Національної поліції розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч.6 ст.121 КУпАП, і накладати адміністративні стягнення мають право працівники органів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальні звання, відповідно до покладених на них повноважень. (ч.2 ст. 222 КУпАП).

Правилами статті 9 КУпАП надано визначення адміністративного правопорушення (проступку) як протиправної, винної (умисної або необережної) дії чи бездіяльності, яка посягає на громадський порядок, власність, праваі свободи громадян, на встановлений порядок управління, вчинена суб’єктом правопорушення, і за яку передбачено адміністративну відповідальність.

Вимоги до змісту постанови по справі про адміністративне визначені приписами статей 283 та 284 КУпАП.

Статтею 251 КУпАП передбачено,що доказами в справі про адміністративні правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Орган (посадова особа)при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний зясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також зясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ст. 280 КУпАП).

Посадова особа,яка виносить постанову,оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням,що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (ст. 252 КУпАП та п. 2.13 Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, затверджені Наказом МВС України від 26.02.2009 № 1217).

23 лютого 2018 року за результатами розгляду вищевказаної справи про адміністративне правопорушення відповідачем було винесено постанову серії ЕАА № 304154 про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за порушення п. 2.9.в ПДР, тобто за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.6 ст. 121 КУпАП, і накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170,00 грн.

При цьому, суд позбавлений можливості зробити однозначний висновок про дотримання відповідачем порядку розгляду справи про адміністративне правопорушення, який встановлено статтею 279 КУпАП, в тому числі, в частині роз’яснення позивачу його прав як особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Частиною 5 статті 14 Закону України «Про дорожній рух» учасникам дорожнього руху ставиться в обов’язок знати і неухильно дотримувати вимог цього Закону, Правил дорожнього руху та інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху.

Правилами дорожнього руху передбачено:п.2.9.в водієві забороняється керувати транспортним засобом, незареєстрованим в уповноваженому органі МВС, або таким, що не пройшов відомчу реєстрацію вразі, якщо законом встановлена обов’язковість її проведення, а також без номерного знака або з номерним знаком, що: закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20м.

Відповідачем не надано суду доказів вчинення позивачем адміністративного правопорушення при зазначених обставинах.

В судовому засіданні встановлено, що при розгляді відповідачем справи про адміністративне правопорушення стосовно позивача не було належних, достовірних та достатніх даних про наявність в діях останньої ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ч.6 ст. 121 КУпАП.

В силу принципу презумпції невинуватості, діючого в адміністративному праві, всі сумніви у винності особи, що притягується до відповідальності, тлумачаться на її користь. Недоведена вина прирівнюється до доведеної невинуватості. Всі факти встановлені судом у сукупності викликають сумніви щодо факту самого правопорушення та законності його фіксації. Рішення суб'єкта владних повноважень повинно бути законним і обґрунтованим і не може базуватись на припущеннях та неперевірених фактах.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що дії відповідача при розгляді адміністративної справи, притягнення позивача до адміністративної відповідальності та накладення на нього адміністративного стягнення за порушення останнім ч.6ст. 121 КУпАП у вигляді штрафу, не відповідали вимогам діючого законодавства, тому є підстави для задоволення позову і скасування оскарженої постанови.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями8,9,77,78,242,244,245,246,255, 286, 293 КАС України, ст. ст. 247,251,254,283,284, п.3 ст.288, п.3 ст.293 КУпАП, суд,

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов ОСОБА_1 задовольнити.

Скасувати постанову серії ЕАА № 304154 від 23 лютого 2018 року про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за порушення п. 2.9.в Правил дорожнього руху і накладення на нього адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 грн.

Апеляційна скарга на судове рішення у справі може бути подана Харківському апеляційному адміністративному суду протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення до або через Червонозаводський районний суд м. Харкова.

Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:

на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно - телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Червонозаводський районний суд м. Харкова.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі його апеляційного оскарження - моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Позивач: ОСОБА_1, адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1, 61010.

Відповідач: інспектор роти №1 батальйону №3 Управління патрульної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_2, адреса місцезнаходження: вулиця Шевченка, будинок № 315-А, місто Харків.

Суддя: